2005-06-26

Ethernet Bridge with Linux

В къщи си имаме 3 машини, като едната е с три мрежови карти (всъщност са четири и няма място за петата). Какво да правя, като Intel Pro 100 са ми любими, RealTec не са лоши, 3COM-а е стара като света, бавна но стабилна като скала... е как да се разделя с тях, а? Моята машина е жива 99% от времето (освен като спре тока) а двете други машини ползват и Windows. При тази ситуация закупуването на switch/hub ми се струва разточителство - Ethernet Bridge е достатъчно добро решение.


Как става това с Fedora/RH/CentOS? Ами... лесно. Ако имаме 2 интерфейса, eth1 и eth2, за включване в br0 то конфигурацията се записва в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 и изглежда така:

# Please read /usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt
# for the documentation of these parameters.
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.254
NETMASK=255.255.255.0
NOZEROCONF=YES # you might need this!
DELAY=0 # set bridge forward delay

Конфигурациите на eth1 и eth2 се променят да нямат IP адреси (дори да имат, пак работи) и да се укаже към кой bridge принадлежат, примерно за eth1:


DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BRIDGE=br0 # This is the important part ;)

... и ако всичко е наред, след 'service network restart' вече имате работещ интерфейс br0:

[root@fc ~]# ip addr list dev eth1; ip addr list dev eth2; ip addr list dev br0; brctl show
3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:d3:b7:18:aa:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth2: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:50:ba:18:ab:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: br0: mtu 1500 qdisc noqueue
link/ether 00:d1:b7:26:82:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global br0
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.00d1b7268202 no eth1
eth2

Няма коментари: