2005-06-21

kkbswitch

В lug-bg един ден научих за kkbswitch и от тогава ми е любимо приложение за превключване на клавиатурната подредба под X (KDE, XFCE4, Gnome). С преминаването на Fedora Core 4 /online, с yum upgrade ;-)/ се наложи да го прекомпилирам. Приятната изненада бе, че rpmbuild -ta kkbswitch*.tar.gz върши чудесна работа. В xorg.conf аз ползвам следнте редове:

...
Section "InputDevice"
...
Option "XkbLayout" "us,bg"
Option "XkbVariant" ",phonetic"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

... и се чуствам щастлив превключвайки си с Alt-Shift, както в "доброто старо време", при това с културна индикация в лентата (tray, превода нещо ми куца, срамота!)...

Няма коментари: